• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Basına ve Kamuoyuna

Bir kişinin refahının, sağlığının yanındaki kişiye bağlı olduğu küresel bir krizin içerisinde son kez yer almayacağız. Küresel sıcaklık artışının neden olduğu iklim değişikliği ve beraberinde yaşanan buzul erimesi, kıtlık, kuraklık, içme suyu kaynaklarının azalması gibi sorunlardan dolayı, insanlığın mutasyon geçirmiş olan ilkel ve yeni virüslerle karşı karşıya kalması ihtimal dahilindedir. Her bölgedeki kamu kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin dünyayı tehdit eden bu küresel krizi göz önünde bulundurarak uzun vadeli politikalar geliştirmesi gelecekti süreç açısından da önemlidir. Covid-19 salgınını kontrol altına almak için alınan kararlar ve bu kararlara ait eksikliklerin bilim emekçilerinin tavsiyesi göz önüne alınarak revize edilmesi şimdi için önemli olduğu kadar gelecek için de önemlidir. Bu noktada eğitim kurumlarına ve kuruluşlarına çok önemli roller düşmektedir. İklim değişikliği gibi küresel krizler ancak eğitimin küresel gücüyle aşılabilir. Çevreyi merkeze alan eğitim politikalarının eğitim kurumlarının her kademesine entegre edilmesi gerekmektedir. Böylelikle bireyler doğayla uyum içerisinde yaşamayı, sadece ihtiyaçları kadarını doğadan karşılamayı öğrenebilirler ve karbon ayak izlerini ayarlayarak çevreye verecekleri zararı minimal düzeye indirebilirler.
Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de Covid-19 salgının kontrol altına alınması için okullar kapatıldı. Ülkeler genelinde okulların kapanması dünyadaki öğrencilerin %72’sini etkiledi. Dolaysıyla eğitim alanının pandemi sürecinden en fazla etkilenen alanlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de MEB okulların kapatılmasından kısa bir süre sonra tele eğitim ve EBA üzerinden online eğitime geçti. Fakat bizler Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak online eğitim sürecinin iyi planlanmadığını, eksikliklerinin olduğunu görmekteyiz. Öncelikle uzaktan eğitim süreci planlanırken dezavantajlı grupların yani gelir düzeyi düşük olanların veya olmayanların bu sürecin dışında tutulduğunu ve bu öğrencilere yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini, online eğitime ulaşma olanaklarının tablet dağıtılarak sağlanmasının elzem olduğunu her gün ifade ettik. Ayrıca bu süreçte öğrencilerimizin ve velilerimizin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri de internet erişimi oldu ve buna bağlı olarak pandemi süreci sonlanana kadar internetin ücretsiz ve sınırsız olması bu sorunu kolaylıkla çözebilecekken MEB ve MEM’ler bu konuda hiçbir adım atmadı. Kısacası online eğitim sürecinin iki önemli bileşeni olan akıllı cihazlara ve internete erişim velilerin ve öğrencilerin imkanlarına bırakıldı. Yani MEB, uzaktan eğitim sürecinde kendi kaynaklarına değil gelir düzeyi yüksek olan kesimlerin ve özel okullarda okuyan öğrencilerin imkanlarına güvenerek politika oluşturduğundan dolayı sınırlı olanaklara sahip olan gelir düzeyi düşük ailelerdeki öğrencilerimiz uzaktan eğitime ulaşma konusunda büyük sıkıntılar yaşadılar ve bu sıkıntılar hala devam etmektedir. Kırsalda ve kentlerde yaşayan, özel okullarda ve devlet okullarında eğitim gören öğrenciler arasındaki mevcut eşitsizlik giderek derinleşmektedir. Ayrıca anadili Türkçe olmayan öğrencilere, göçmen öğrencilere, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik herhangi bir planlama yapılmamıştır. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının talebi üzerine özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler için kısmi düzenlemeler yapılsa da ders sunumlar ve içerikleri açısından çok yetersizdir.
EBA ile gerçekleştirilen uzaktan eğitimin Mardin İli özelinde bir değerlendirmesini yaptığımızda Mardin’de öğretmenlerin EBA’yı öğrencilerden daha fazla kullandığını görmekteyiz. Nisan ayı EBA kullanım verilerine göre Dargeçit en fazla EBA kullanım oranına sahip ilçe olmuştur ve Dargeçit’de öğretmenlerin EBA kullanım oranı %76,43 iken öğrencilerin kullanım oranı ise %37,82’dir. En düşük EBA kullanım oranına sahip Kızıltepe ilçesinde ise öğretmenlerin EBA kullanım oranı %50,14, öğrencilerin kullanım oranı ise %17,75’dir. Salgın sürecinde öğretmenlerin EBA’yı fazla kullanan kesim olması öğrencilerin ise EBA’ya erişimlerinin çok düşük olması etkili bir öğrenme sürecinin gerçekleşmediğinin kanıtıdır. Öğretmenlerin EBA’da öğrencilerden daha fazla aktif olmasının nedeni ise MEM’lerin, İlçe MEM’lerin ve idarecilerin mobingi sonucu gerçekleştiğini öğretmenler olarak biliyoruz. Ayrıca 14 Nisan’da paylaşılan son 7 günlük EBA verilerine göre Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı 111 tane okulda bir tane öğrenci bile EBA’yı kullanmazken bu okulların bir kısmında öğretmenlerin EBA kullanımı %100 oranla gerçekleşmiştir. Bu okulların çoğu kırsal kesimlerde yer almaktadır, bir kısmı ise sosyo ekonomik durumu kötü olan mahallelerde yer almaktadır. Uzaktan eğitimde fırsat eşitsizliğinin giderek derinleştiği illerden biri de Mardin’dir. Depolarda bekletilen tabletler, kullanılmayan bilgisayarlar ivedilikle köylerde yaşayan ve ekonomik sorunları olan öğrencilere dağıtılmalıdır ve ücretsiz internet erişimi sağlanmalıdır. MEM’ler yapay yollarla istatistiki verileri arttırmaktan vazgeçmelidir.
Bütün bu olumsuzlukların gölgesinde LGS VE YKS sınavlarının 20-28 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirileceği açıklandı. Milyonlarca öğrenciyi ve yüzbinlerce eğitim emekçisini doğrudan ilgilendiren bu kararı yanlış bulduğumuzu belirtmek isteriz. Hiç kimsenin öğrencilerimizin ve eğitim emekçilerimizin sağlığını, yaşam hakkını tehlikeye atacak planlar yapmaya hakkı yoktur. Salgının tamamen kontrol altına alındığının bilimsel verilerle desteklenmediği bir dönemde gerçekleştirilecek olan bu sınavlar öğrenciler, sınavda görevlendirilen öğretmen arkadaşlarımız ve velilerimiz için risk teşkil edecektir. Önceliğimiz öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı olmalıdır. Uzaktan eğitim sürecinde yaşanan eşitsizlikler çok sayıda öğrencinin eğitime dahil olma sürecini sekteye uğratmıştır. Bu nedenle sınav sistemi, soru sayısı ve soru içeriğine kadar değiştirilmesi gereken bir süreç yeniden planlanmalıdır. Ayrıca 4+4+4 döneminin son yılı olmasından dolayı LGS’ye girecek öğrenci sayısında yaşanacak %50 artış ile yaklaşık 1.8 milyon öğrenci sınava girecektir. Her ilde olduğu gibi Mardin’de de LGS’ye girecek öğrenci sayısında artış yaşanacaktır. Mardin’de okulların sayısının pandemi düzeninde yapılacak bir sınav için yetersiz kalması, öğrencilerin fiziksel mesafe tedbirleri uygulamasına engel olacaktır ve buna bağlı olarak salgını kapıp ailelerine taşıma riski artacaktır.
Eğer salgın tamamen kontrol altına alınmazsa milyonlarca öğrenci ve aileleri için hastalık kapma riski yükselecektir. Bu noktada MEB her öğrencinin istediği okulda eğitim görme hakkına sahip olduğu bir düzenleme yapabilmelidir. Sınav tarihlerine ve sınavların yapılacağına dair kararlar Covid-19 salgınıyla mücadele eden öğrencilerimizin kırılganlıklarını giderek arttırmaktadır ve alınan kararlar öğrencilerin talepleriyle değil sermayenin talepleriyle örtüşmek üzere düzenlenmiştir. Temelini insan hakları ve eğitimde fırsat eşitliğinden alan politikaların oluşturulması bütün sorunların çözülebilmesi adına bir referans noktası olmalıdır. Yoksul, kırsal alanlarda yaşayan, anadili Türkçe olmayan ve göçmen çocukların yaşantısı, olanakları ve ev ortamları öğrenmelerini teşvik edecek bir şekilde yeniden düzenlenmelidir ve öğrencilerin anadillerinde eğitim alma olanakları arttırılmalıdır. Ekonomik, sosyal desteklerle ev yaşantısını öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir ortam haline getirmek sadece pandemi süreci için değil ilk eğitimini evde alan bütün çocuklar için önemli olduğundan sürdürülebilir bir eğitim zemininin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak daima öğrencilerimizin ve eğitim emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz.
Eğitim Sen Mardin Şube Yürütme Kurulu


103 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
KESK'ten Haberler
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam13
Toplam Ziyaret201180
Hava Durumu
Saat
ANADİLSİZ EĞİTİM OLMAZ
DAHA GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN EĞİTİM SEN'DE ÖRGÜTLEN
10 EKİM ANKARA KATLİAMI!
FAŞİZME, DARBELERE VE SAVAŞA KARŞI BARIŞ VE DEMOKRASİ İSTİYORUZ!
21 MART NEWROZ KUTLU OLSUN!
EŞİT VE ÖZGÜR YAŞAMAK İSTİYORUZ!